روغن آفتابگردان

روغن خام آفتابگردان
دانه آفتابگردان :
دانه آفتابگردان روغني از گياهي كه گونه آن  Helianthus annus Linn و خانواده آن  Compositeaeنام دارد بدست مي آيد.
roghan-aftab
ترکیب دانه آفتابگردان به صورت زیر است.

پروتیین

24%

روغن

47 %

پتاسیم

9%

فسفر

8%

مواد هیدروکربنی

20%محصولات عمده فراوری دانه روغنی آفتابگردان به شرح زیر است :    
1- روغن آفتابگردان ( کاربرد در پخت و پز ، سرخ کردن، مصارف دارویی، آرایشی و بهداشتی )
2- کنجاله آفتابگردان( عمدتا در تولید خوراک دام)
روغن خام آفتابگردان به سه دسته تقسیم میشود:
-    روغن آفتابگردان (میزان اسید اولئیک 4/39-14 درصد کل اسیدهای چرب)
-    روغن آفتابگردان با اسید اولئیک متوسط ( میزان اسیید اولئیک8/71-1/43 درصد کل اسیدهای چرب)
-    روغن آفتابگردان با اسید اولئیک بالا ( میزان اسیید اولئیک7/90-75درصد کل اسیدهای چرب)

فرایند تولید روغن خام از دانه آفتابگردان:

ویژگی های روغن آفتابگردان تولید شرکت گلبهار سپاهان در انطباق با استاندارد ملی شماره  10086  بوده و  استاندارد داخلی  آن به شرح زیر می باشد:

استاندارد داخلی

ویژگی

ردیف

0.918  - 0.923

چگالی نسبی در c   20    

1

1.461-1.468

اندیس رفراکت در 25 درجه

2

189-194

عدد صابونی

3

118-141

عدد یدی به روش هانوس

4

0.1

رطوبت و مواد فرار و ناخالصی های نامحلول ( درصد)

5

حداکثر 1

اسید های چرب آزاد بر حسب اسید اولئیک ( درصد)

7

1

پر اکسید (meq/kg)

9

1.5 حد اکثر

مواد غیر قابل صابونی

10

 

استاندارد داخلی

ویژگی

ردیف

0.918-0.923

چگالی نسبی در c   20

1

1.461-1.468

اندیس رفراکت در25 درجه

2

188-194

عدد صابونی

3

118-141

عدد یدی به روش هانوس

4

0.1

رطوبت و مواد فرار و ناخالصی های نامحلول ( درصد)

5

حداکثر 1

اسید های چرب آزاد بر حسب اسید اولئیک ( درصد)

6

1

پر اکسید  (meq/kg)

7

1.5 حد اکثر

مواد غیر قابل صابونی

8

 

 

 

 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان
© Copyright ۱۳۸۹