کنجاله آفتابگردان

کنجاله آفتابگردان:
کنجاله آفتابگردان از روغن کشی بذر یا تخم آفتابگردان، با پوسته و بدون پوست بدست می آید. میزان پروتئین خام، الیاف خام و بعضی ترکیبات دیگر  این کنجاله بر حسب روش روغن کشی و مخلوط بودن یا نبودن با پوسته بذر یا مغز آن متغیر است.
کنجاله تخم آفتابگردان حاوی 43/0 درصد کلسیم و 1 درصد فسفر است و منبع غنی ویتامینهای گروه B می باشد. تا کنون هیچ ماده سمی در این کنجاله تشخیص داده نشده است. پوسته حاصل از پوست کنی تخم آفتابگردان، یک منبع مواد خوبی برای حیوانات نشخوار کننده است.این پوسته حجیم است و ملاس را بخوبی جذب می کند.
کنجاله دانه آفتابگردان دو نوع می باشد:
-    کنجاله با پوست آفتابگردان
کنجاله با پوست به کنجاله ای گفته می شود گه میزان فیبر آن بسیار بالا است.
-    کنجاله بدون پوست آفتابگردان
کنجاله بدون پوست به کنجاله ای گفته می شود که از مغز دانه بدست می آید و گاهی نیز ذرات کوچکی از پوسته در آن مشاهده می شود. به همین دلیل گاهی به این نوع کنجاله، کنجاله کم پوسته نیز گفنه می شود.
konjale-aftab
ترکیب کنجاله آفتابگردان:
ترکیب آمینو اسید های ضروری موجود در کنجاله آفتابگردان به شرح زیر است:

اسیدهای آمینه

کنجاله با پوست

کنجاله بدون پوست

لیزین

1 1.42

میتونین

0.5

0.64

میتونین + سیستنین

1

1.2
ویژگی های شیمیایی کنجاله آفتابگردان تولیدی شرکت گلبهار سپاهان در مطابقت با استاندارد ملی شماره 322 و به شرح زیر می باشد :

 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان
© Copyright ۱۳۸۹