کنجاله کلزا

کنجاله کانولا :
دانه ی  کانولا دانه ای با قطر 1 تا میلیمتر است که حدود 42 تا 43 % روغن دارد . این روغن با فرایند روغن کشی استخراج شده و پس از تصفیه به عنوان روغن خوراکی استفاده می شود. محصول جانبی این فرایند به عنوان منبع پروتیین در تغذیه حیوانات به  مصرف می رسد. کنجاله کانولا نسبت به کنجاله کلزا دارای مزایای تغذیه ای ویژه ای می باشد.
گلیکوزینولات یکی از عوامل ضذ تغذیه ای موجود در کنجاله کلزا و کانولا است وجود بیش از اندازه این ماده در خوارک دام موجب بیماری های کبدی و اختلال در رشد و وزن گیری دام می شود .با اصلاحات انجام شده بر روی این دانه کلزا میزان گلیکوزینولات موجود درآن تا حد 30 میکرومول به ازا هر گرم کاهش یافته است.
کیفیت کنجاله استحصالی وابسته به شرایط تولید و فراوری آن نیز می باشد. در صورتی که دمای فراوری کافی نباشد آنزیم میروسیناز غیر فعال نشده و باعث شکسته شدن گلیکوزینولات موجود در کنجاله به ترکیب سمی اگلوکون می شود. علاوه بر این کنترل دما در طی فرایند باعث تخریب حرارتی 30 تا 70 % گلیکوزینولات در کنجاله می شود.
konjale-kanola

ترکیب اسید های آمینه موجود در کنجاله کانولا ( بر اساس 36 % پروتیین ) به شرح زیر است.

اسید آمینه

میانگین %

آلانین

1.57

آرژنین

2.38

آسپارتام + آسپارژین

2.61

سیستین

0.82

گلوتامات + گلوتامین

6.53

گلیسین

1.77

هیستیدین

1.22

ایزولوسین

1.25

لوسین

2.22

لیزین

2.13

متیونین

0.7

متیونین + سیستین

1.53

فنیل آلانین

1.46

پرولین

2.15

سرین

1.44

ترئونین

1.54

ترتپتوفان

0.48

تیروزین

0.9

والین

1.78


ویژگی های شیمیایی کنجاله کانولا تولیدی شرکت گلبهار سپاهان در مطابقت با استاندارد ملی شماره 11959   و به شرح زیر می باشد

بیشینه

صفر

ویژگی ها

کنجاله کلزا(برحسب گرم در صد گرم)

روش آزمون

رطوبت

بیشینه 12

استاندارد ملی ایران شماره 321

پروتئین خام

کمینه 32

استاندارد ملی ایران شماره 457

چربی

بیشینه 3

استاندارد ملی ایران شماره 415

الیاف خام (فیبر)

بیشینه 14

استاندارد ملی ایران شماره 520
خاکستر نا محلول در اسید بیشینه 0.3 استاندارد ملی ایران شماره 414
خاکستر کل بیشینه 7 استاندارد ملی ایران شماره 332

گلوکزینولیت تام

(میکرو مول در گرم ماده خشک بدون چربی دانه)

بیشینه 30 استاندارد ملی ایران شماره 5183 
میزان اوره صفر استاندارد ملی ایران شماره 3719

VALUE

ENERGY COMPONENT

68.0

Total digestible nutrients(TDN, %)

2.82

Digestible energy(DE,Mcal/kg)

2.30

Metabolisable energy(ME, Kcal/kg)

1.48

Net energy maintenance(NEM, Mcal/kg)
0.90 Net energy gain(NEG,Mcal/kg)

1.44

Net energy location(Mcal/kg)

 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان
© Copyright ۱۳۸۹