روغن کلزا

روغن خام کانولا
دانه ی کانولا :
دانه شلغم روغنی (rapeseed  ) برای اولین بار در حدود 4000 سال پیش در کشور هندوستان کشت شد. مصرف فراورده های این دانه در ابتدا به دلیل دارا بودن سطح بالای اروسیک اسید در ترکیب اسید های چرب روغن خود و همچنین ماده ضد مغذی گلیکوزینولات مخاطره ای برای سلامتی به شمار می رفت. پژوهشگران کانادایی در سال 1959 برای اولین بار موفق به کشت دانه کانولا با درصد اروسیک اسید کمتر شدند. و از سال 1394 حدود 95% از دانه rapeseed   کشت شده در کانادا از نوع دانه با اروسیک اسید کم بود.به علاوه میزان گلیکوزینولات  در این دانه تا حد 30 میکرومول به ازا هر گرم کاهش یافته که این تغییر باعث بهبود کیفیت کنجاله استحصالی میشود.
در جدول زیر مقایسه بین ترکیبات دانه کانولا و rapeseed  آورده شده است.
roghan-kanola

rapeseed

کانولا

ترکیبات

99-91.8

99.1-94.4

تری گلیسرول %

کمتر از 3.5

کمتر از 2.5

فسفولیپید در روغن خام  %

1.8-0.5

1.2-0.4

اسید چرب آزاد %

1.2-0.5

1.2-0.5

مواد غیر قابل صابونی شدن %

35-5

25-3

سولفور (mg/kg)


فراوری دانه کانولا :
مراحل تولید روغن  خام کانولا از دانه کانولا به طور مختصر به شرح زیر است :


روغن خام کانولا :
روغن کانولا کمترین میزان چربی اشباع را در بین روغن ها به خود اختصاص داده است. حداقل 93% ترکیب اسید های چرب روغن کانولا را اسید های چرب یک غیر اشباع و چند غیر اشباع تشکیل می دهد.

ویژگی های روغن  کانولا خام تولید شرکت گلبهار سپاهان در انطباق با استاندارد ملی 4935  و به شرح زیر می باشد:


استاندارد داخلی

ویژگی

ردیف

0.925  - 0.919

چگالی نسبی در c   20

1

1.4672-1.4668

اندیس رفراکت در 40

2

189-195

عدد صابونی

3

120-143

عدد یدی به روش هانوس

4

0.1

رطوبت و مواد فرار و ناخالصی های نامحلول  درصد

5

حداکثر 1

اسید های چرب آزاد بر حسب اسید اولئیک درصد

7

0.5

پر اکسید

9

1.5 حد اکثر

مواد غیر قابل صابونی

10

حداکثر 100

ppm صابون باقیمانده

11

 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان
© Copyright ۱۳۸۹